Showroom

invence.net s.r.o.
K Botiči 1439/5 - Vršovice
101 00 Praha 10

Po 9:00 - 16:00
Út 13:00 - 19:00
St 9:00 - 16:00
Čt 13:00 - 19:00
9:00 - 14:00

kontakt

+420 777 234 678
Volejte Po-Pá 9 - 19h
V showroomu je právě zavřeno, ale můžete nám zavolat

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Níže uvedené informace jsou poskytnuty v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“).

1. TOTOŽNOST SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je společnost invence.net s.r.o., IČ 247 13 121, se sídlem K Botiči 1439/5, Vršovice, 101 00 Praha 10. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese info@invence.net.

2. ROZSAH A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu Vámi poskytnutém prostřednictvím kontaktního formuláře – tj. jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Tyto osobní údaje budou zpracovávány pouze za účelem zodpovězení dotazů, vytvoření a zaslání nabídky (a jejího využití při projevení zájmu o naše výrobky či služby v budoucnu) či vyřízení jiných požadavků, které nám prostřednictvím kontaktního formuláře adresujete.

V žádném případě nebudou Vaše osobní údaje na základě vyplnění kontaktního formuláře použity k zasílání obchodních sdělení (newsletterů). 

3. DOBA A PRÁVNÍ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Takto poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu, a to nejdéle po dobu 1 roku od odeslání nabídky (v jiných případech jen do doby vyřízení dotazu či jiného požadavku). 

Tyto osobní údaje nám poskytujete dobrovolně, a jelikož budou zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu (bez tohoto zpracování bychom totiž nemohli vyřídit Vaše požadavky), není k němu potřeba Vašeho souhlasu

4. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě. Ve výjimečných případech mohou být rovněž pro dosažení účelů uvedených pod bodem 2. zpracovávány manuálně v listinné formě. V obou případech budeme tyto osobní údaje zpracovávat způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně ochrany pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Tento způsob zpracování zajistíme také v případech, kdy se na zpracování osobní údajů pro naplnění účelů uvedených pod bodem 2. podílejí třetí osoby (tzv. zpracovatelé).

5. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU A VAŠE DALŠÍ PRÁVA

Vzhledem ke skutečnosti, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu (viz. bod č. 3), máte právo vznést proti takovému zpracování námitku. O této námitce bude případně rozhodnuto dle čl. 21 GDPR.

Dále vůči nám můžete uplatnit následující práva:

  • právo požadovat přístup k osobním údajům, tj. získat od nás potvrzení o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a je-li tomu tak, poté máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a dalším informacím s nimi souvisejícím; 
  • právo na opravu svých nesprávných osobních údajů, resp. na doplnění neúplných osobních údajů;
  • právo na výmaz svých osobních údajů, pokud byly splněny zákonné podmínky, např. pokud osobní údaje již nejsou potřeba k účelům, pro něž byly získány nebo se jinak zpracovávaly; 
  • právo na omezení zpracování osobních údajů.

Současně máte právo kdykoliv se obrátit se svou stížností týkající se zpracování Vašich osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz